Släpvagn

Utbildning för tungt släp

Utbildningen för tungt släp kan du göra enskilt eller tillsammans med dina kompisar i grupp.

Det innebär att vi samlar ihop några intresserade och startar en kurs. I kursen ingår då en teorikurs med specialinriktning på tungt släp, men också en nyttig repetition av alla andra trafikregler, eftersom Du vid teoriprovet förutsätts ha full kunskap om dessa.

Efter genomgången teorikurs övergår vi till körningen samtidigt som du arbetar vidare med teorin på egen hand. Läsa i boken, göra övningsprov och slutprov.

Körningen lägger vi upp så att ni kör två och två (i grupper), det vi lägger mest vikt vid är träning i manöverkörning men också säkerhetskontroller och funktionsbeskrivningar. Naturligtvis kommer du också att få köra någon lektion i trafik så att vi ser att du har de nödvändiga rutinerna rätt slipade inför körprovet.

Du kan naturligtvis också genomföra din BE-utbildning individuellt, om du vill. För oss är det inga problem. Uppläggning är i stort sett den samma, med den skillnaden är att du är ensam.

Vi utbildar även på utökad B-behörighet, där du endast gör ett körprov, inget teoriprov behövs.

Har du behov av individuella teorilektioner kostar dessa extra. Se vår prislista. Tänk på att om du har läs och skrivsvårigheter är det jätte viktigt att du talar om det för oss, så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Läs mer på sidan Om oss.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Med vänliga hälsningar Håkan och Oskar