Personbil

Utbildning på personbil

Att ta körkortet för bil, är normalt en överkomlig uppgift.
Beroende på dina förkunskaper så kan utbildningstiden variera. Det som i första hand påverkar din utbildningstid är hur du kan förbereda dig inför dina lektioner, men också hur mycket du tränar hemma. Det gäller både teorin och körningen.

Dessa moment kommer du att behöva genomföra för att du till slut skall ha DITT körkort i handen:

  1. Läst och gått igenom övningsboken med praktiska körövningar.
  2. Läst din teoribok minst ett par gånger (2), säkert flera.
  3. Naturligtvis kört de övningar som din lärare anser att du måste kunna.
  4. Genomfört Risk 1 och Risk 2 (halkkörningen).
  5. Gjort dina övningsskrivningar och nått godkännt resultat.
  6. Genomfört en utbildningskontroll körning.
  7. Genomfört teoriprovet på Trafikverket.
  8. Till slut genomfört ditt körprov på Trafikverket.

Som Du ser så är det en hel del moment som skall genomföras...

Har du behov av individuella teorilektioner kostar dessa extra. Se vår prislista. Tänk på att om du har läs och skrivsvårigheter är det jätteviktigt att du talar om det för oss, så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Läs mer på sidan Om oss.

Vi önskar dig varmt välkommen till oss för en diskussion om hur din utbildning kan se ut.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Med vänliga hälsningar Håkan och Oskar

swift16