Om oss

För dig med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller språkbarriär

För dig som tycker att teorin är en svår och ogenomtränglig massa kan vi rekommendera en eller flera individuella teorilektioner. Du sitter då ned med din lärare enskilt i ett rum och arbetar med det som du tycker är svårt, eller efter en uppgjord individuell plan. Till din hjälp finns flera av våra läromedel inlästa på ILT (inläsningstjänst).

Lektionerna är 50 minuter.

Individuella teorilektioner tar vi extra betalt för, och ingår inte i våra paket. Se vår prislista för priser.

För dej med dyslexi kommer vi i samband med din anmälan att boka in en första testlektion, för att kunna utvärdera vilken grad av besvär du har, samt vid behov genomföra några enklare tester.

I samband med detta kommer vi att diskutera hur du vill lägga upp din teoriutbildning, samt komma med olika förslag på upplägg.
Vi kommer också att diskutera om du har behov av muntligt teoriprov, förlängd tid mm.

Vid behov kommer vi också att fylla i div. ansökningshandlingar till Trafikverket med anledning av detta.

Det är många i dag som har det jobbigt med teorin, många fler än du kan tro, så det är inget konstigt med det. Det viktiga är att du säger i från, och talar om vilka problem just du har, så att vi kan hjälpa dej på bästa sätt.

Vi på trafikskolan har i dag mycket erfarenhet att hjälpa dig som har svårigheter.

Erfarenheterna vid provet på Trafikverket är också mycket goda. De flesta blir godkända första gången.

För dig med språkbarriär

För dej som har problem med teorin pga att du har språksvårigheter, utnyttjar vi ofta möjligheten att lägga in stödundervisning i form av individuella teorilektioner.
Detta fungerar mycket bra, och resultaten på teoriprovet är genomgående bra.

Har du behov av tolk eller muntlig prov vid ditt teori prov på vägverket?

Anser du att du har så stora problem med teorin så att du har behov av antingen muntligt prov och eller tolk, hjälper vi dig att söka tid för ett sådant prov.

Väntetiderna är ofta långa, men det kan vara värt besväret för dig som har dessa behov.

Kan vi dessutom lägga upp en plan för ditt teoriarbete, så känns ofta inte väntetiden särskilt besvärande.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Med vänliga hälsningar Håkan och Oskar

skolan6