Handledarkurs

Allmän kursinformation

Håkans Trafikskola är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare vid introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, nedan kallad handledarutbildning. Vi följer Transportstyrelsens föreskrifter (VVFS 2005:76) och Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.

  • Vi inbjuder till handledarutbildning i vår teorilokal på trafikskola.
  • Kursdagar: SE schema i vår e-handel.

Övrig information om Introduktionsutbildning hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

FÖRHANDSANMÄLAN ÄR ETT MÅSTE se: KURS DATUM då vi bara kan ta emot ett begränsat antal deltagare per kurs.

  • Kursen omfattar 180 min + 2 pauser om 10 min + 10 min i administration.
  • Kursen kostar 500 kr per deltagare och i priset ingår lagstadgad moms, informationsmaterial samt lite fika.
  • OBS.....Avbokning av tid senast 2 vardagar innan kurs ! Ej avbokad tid faktureras full avgift !

Utbildare vid kurserna är :Håkan Kinnestrand, som har genomgått STR:s lärarkurs för handledarutbildare, samt fortbildning i nya kursplan B (VVFS 2004:110)

HANDLEDARUTBILDNINGENS MÅL

Vårt mål är att hjälpa dig som handledare att göra den privata mängdträningen säkrare och mer effektiv. Efter vår introduktionsutbildning skall du lättare kunna dela med dig av din erfarenhet som bilförare, på ett sätt som underlättar för din elev att utvecklas till en trafiksäker förare. Kursen ska belysa reglerna för och riskerna vid den privata mängdträningen, men också visa på dina möjligheter att strukturera mängdträningen så att din elev kan öva rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tillfälle och på rätt plats.

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för din elevs utbildning, varefter din elev mängdtränar tillsammans med dig som handledare. På så sätt får du som handledare större möjligheter att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv, vilket sänker kostnaderna för din elevs utbildning, samtidigt som säkerheten för er båda ökar.

Introduktionsutbildningen ska bidra till att din elev blir en medveten och riskmedveten nybliven bilförare.

Vid kursens slut kommer vi att dela ut en enkät som vi vill att handledaren och eleven skall fylla i. Vi kommer sedan att utvärdera enkäten för att lära oss hur vi skall göra kursen bättre.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Med vänliga hälsningar Håkan och Oskar

skolan2